Wzrost o każde 5 ng/mL witaminy D we krwi skorelowany z 19%-owym niższym ryzykiem rozwoju choroby Hashimoto.

Wzrost poziomu witaminy D o 5 ng/ml skorelowano z 19% nizszym ryzykiem rozwoju choroby Hashimoto.

Wzrost poziomu witaminy D o 5 ng/ml skorelowano z 19% nizszym ryzykiem rozwoju choroby Hashimoto.

Hashimoto (HT) jest związane z utratą tolerancji układu odpornościowego wobec tarczycy. Obserwuje się zmiany w poziomie hormonów tarczycy, spadek funkcji tarczycy oraz wzrost poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom tarczycy. Witamina D syntetyzowana w skórze oraz dostarczana w niewielkim stopniu z pożywienia spełnia swoją rolę poprzez regulację aktywności genów. Część z nich związana jest z funkcjonowaniem układu odpornościowego. Witamina D reguluje jego aktywność i działa przeciwzapalnie. Niedobór witaminy D związany jest z procesami autoimmunologicznymi i procesami zapalnymi.

Powiązano niedobory witaminy D we krwi u pacjentów Hashimoto z ryzykiem rozwinięcia choroby. Autorzy badań najczęściej zwracają uwagę, że niedobór obserwowano u pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy może wynikać z samej choroby. Ma to swoje podstawy aczkolwiek ze względu na rolę jaką pełni witamina D w organizmie względem układu odpornościowego można założyć, że witamina D podnosi ryzyko rozwoju Hashimoto i istnieją badania, które to potwierdzają.

Mansournia i in. (2014) przeprowadzili badanie w którym wzięło udział 86 osób. W grupie badanej znalazło się 41 osób (7 z kliniczną i 34 z subkliniczną Hashimoto). Grupa kontrolna składała się z 45 zdrowych osób. Osoby ze stwierdzonym poziomem przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej powyżej 35 IU/mL uznawano za posiadające autoimmunologię wobec tarczycy.

Do badania nie przyjęto osób z innymi chorobami autoimmunologicznymi a także tych, którzy przyjmowali witaminy, wapń bądź leki wpływające na poziom witaminy D we krwi.

Jako kategorię odżywienia witaminy D przyjęto następujące kryteria:

  • Deficyt przy poziomie poniżej 20 ng/mL,
  • Niedobór przy 20-30 ng/mL,
  • Poziom normalny od 30 ng/mL.

W grupie badanej z chorobą Hashimoto aż 34 z 41 (83%) osób miało poziom witaminy D we krwi poniżej 20 ng/mL. W grupie kontrolnej deficyt stwierdzono u 24 z 45 (53%). Wyższy poziom witaminy D był związany z mniejszym ryzykiem rozwoju HT, a każdy wzrost jej poziomu o 5 ng/mL związany był z 19% niższym występowaniem HT.

Badanie to daje ciekawe wyniki wskazujące na znaczenie prawidłowego odżywienia witaminą D u osób z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Jako że jest to badanie przekrojowe nie wskazuje ono skutku ani przyczyny choroby. Nie można stwierdzić czy niedobór witaminy D prowadził do choroby czy jest jej skutkiem.

U co najmniej połowy Polaków stwierdza się niedobory witaminy D nawet w porze letniej, a w przypadku chorych na celiakię u większości z nich. W badaniach przeprowadzonych zarówno na polskich pacjentkach Hashimoto jak i mężczyznach podawana witamina D wraz z organicznym selenem, jak i podawanie tych składników oddzielnie poprawiało funkcje układu odpornościowego i tarczycy.

Podsumowanie

Niedobory witaminy D są często obserwowano u osób z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Prawidłowe odżywienie organizmu obniża ryzyko rozwoju choroby. Osoby z Hashimoto powinny badać poziom witaminy D i w razie konieczności poprawić odżywienie nią organizmu. Kąpiel słoneczna może być niewystarczająca dla osiągnięcia prawidłowego jej poziomu we krwi. Suplementacja w tej grupie ludzi może być bardzo pomocna.

Suplementację witaminą D powinno się prowadzić pod kontrolą jej poziomu we krwi oraz opieką lekarza.

Odwołanie

Mansournia N, Mansournia MA, Saeedi S, Dehghan J. The association between serum 25OHD levels and hypothyroid Hashimoto’’s thyroiditis. J Endocrinol Invest. 2014 May;37(5):473-6.

nno się prowadzić pod kontrolą jej poziomu we krwi oraz opieką lekarza.

Zastosowanie suplementacji magnezem, selenem i w koenzymem Q10 odbudowało tarczycę u nowo zdiagnozowanych pacjentów z chorobą autoimmunologiczną tarczycy Hashimoto lub Gravesa-Basedowa po 3-4 latach trwania terapii.