Trudno znaleźć lekarza, który nie wierzyłby w genetyczne podłoże nowotworu. Inne światło dzienne na tę chorobę rzuca laureat nagrody Nobla Otto Warburg, twórca teoria Warburga. W publikacji „Nowotwór jako choroba metaboliczna” T. Seyfried przedstawia dowody słuszności fektu Warburga oparte o współcześnie przeprowadzone badania, które lata wstecz potwierdzają teorię w wielu jej punktach (dlatego, że istnieją także badania przeczące jej oraz tzw. odwrotny efekt Warburga). Artykuł jest streszczeniem obszernej książki na temat zmian metabolicznych prowadzących do rozwoju nowotworu oraz metabolizmu komórki nowotworowej i zdecydowanie skierowany jest do części czytelników posiadających wiedzę o funkcjonowaniu komórki zwierzęcej.